Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note
iconfalse
titleUkázka zprávy Operation scheduled in the past

ManufacturingOrder: Square table board grinding <7868|ea42ab7a-063e-4bd0-a4a7-7fada1235383> is scheduled in the past (start: 20.06.2022 0:00:00, current date of scheduling: 04.08.2022 13:07:00)

Důvodem proč se naplánoval příkaz do minulosti mohou být nesprávné statusy příkazů uvnitř operace typu Sekvence (viz Struktura formuláře operace). Tento případ popisuje analýza Invalid operation status sequence.

(warning) Pokud dochází k naplánování příkazů do minulosti a zároveň není chyba ve statusech příkazů uvnitř sekvence, kontaktujte prosím správce systému.

Invalid operation status sequence

Důvodem proč se naplánoval příkaz do minulosti mohou být nesprávné statusy příkazů uvnitř operace typu Sekvence (viz Struktura formuláře operace). V případě, že k tomuto dojde je navíc v analýze zobrazena také následující zpráva:

...

Otevře se formulář příkazu. Klikněte na akci Změnit status příkazu a vyberte požadovaný status ze seznamu.

(warning) Pokud dochází k naplánování příkazů do minulosti a zároveň není chyba ve statusech příkazů uvnitř sekvence, kontaktujte prosím správce systému.