Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Obecné informace

Analýza typu materiálu operace materiálového toku poskytuje informaci o materiálech operací, které jsou přiřazeny virtuálním operacím. Virtuální operace, tedy operace typu sekvence nebo rozdělení, samy o sobě nic nespotřebovávají ani neprodukují a proto nemohou mít ani materiálové toky.

...