Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V mnoha případech mohou být finální položky vyráběny za pomocí různých alternativních komponent. V APS lze tyto alternativy modelovat dvěma způsoby: pomocí alternativních operací - každá z operací může pro výrobu využívat rozdílné položky a zdroje (viz kapitola Příklad č.xxx - Výběr alternativních materiálů prostřednictvím alternativních operací),

...