Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Analýza typu materiálu operace poskytuje informaci o materiálech operací, které jsou přiřazeny virtuálním operacím. Virtuální operace, tedy operace typu sekvence (viz Struktura formuláře operace, Typ operace) , samy o sobě nic nespotřebovávají ani neprodukují a proto nemohou mít ani materiály operací.

Nesprávný stav:

Správný stav:

Pokud se v systému takové operace nachází, zobrazí se následující zpráva.

Ukázka zprávy Flow Operation Type

The Flow has Operation of type Routing! Guid: 4b6247a7-d6c8-4319-b466-39a30b2cb0b1, Name: Table leg (+1)

Otevřete záznam analýzy a na formuláři klikněte na Přejít na objekt.

Otevře se formulář materiálu operace.

Otevřete operaci:

Ujistěte se, že má tato operace být skutečně virtuální, tedy typu sekvence. Pokud je chybně zadaný typ operace, změňte jej.

Pokud má operace být skutečně typu sekvence, přejděte na její podoperace. Vidíme, že tato operace má dvě podoperace.

Po uzavření okna formuláře operace se vrátíme zpět na formulář materiálu operace a změníme zde operaci na jednu z podoperací původní virtuální operace. V tomto případě to bude operace "Table leg varnishing", která je poslední v pořadí a produkuje položku "Table leg".

  • No labels