Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Úkolem modulu Majetek je evidovat majetek (technologie, zařízení, objekty, lokality, systémy aj.), plánovat servisní činnost a mít ucelený přehled o historii servisní činnosti na jednom místě. V evidenci Majetek lze pro každý záznam majetku dohledat datum posledního provedeného protokolu pracovního příkazu a jejich výsledky a datum následujícího pracovního příkazu.

Systém TechIS umožňuje evidovat následující kategorie majetku:

 

Videonávod - Majetek

Evidence Majetek je dostupná z navigace pod sekcí Majetek.

 

Kapitola Majetek obsahuje následující témata:

  • No labels