Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uživatelské účty slouží pro provázání skutečných uživatelů aplikace a přístupových práv k jednotlivým částem systému, které jsou definovány pomocí uživatelských rolí. Pomocí položky Uživatelské jméno v instanci objektu Uživatel se provádí automatická autentizace vůči Windows Active Directory či vlastní databází uživatelů systému.

Možnosti v nastavení práv a odpovědností však v tomto směru nejsou nijak omezeny a závisí pouze na provozovateli systému, jaká pravidla budou zavedena / nastavena.

Videonávod - Jak přidat uživatele

Poznámka

Pouze uživatel s přiřazenou rolí administrátor může vytvářet uživatelské účty nebo přiřazovat jednotlivé role uživatelům.

Chcete-li založit nový uživatelský účet postupujte následujícím způsobem.

V navigaci zvolte sekci Administrace > Zabezpečení systému > Uživatelské účty a na kartě Domů ve skupině Základní volby klikněte na položku Nový.

 

Zobrazí se prázdný formulář pro zadání nového uživatele. Vyplňte povinné položky a záznam uložte.

  • No labels