Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Současná verze aplikace nabízí komentování záznamů. Přidání komentáře k záznamu je užitečný způsob, jak zaznamenat další podrobnosti o záznamu a efektivně tak spolupracovat se všemi zúčastněnými uživateli.

 

Další související témata

  • No labels