Q: Po spuštění instalátoru je zobrazeno varování SmartScreen o možných problémech s produktem. Co mám dělat?

A: Microsoft SmartScreen je filtr proti phishingu a malwaru implementovaný v několika produktech od společnosti MIcrosoft. Může se stát, že budete po stažení a spuštění instalátoru TechIS upozornění na nebezpečí plynoucí z používání aplikací (jakýchkoliv aplikací nejen TechIS) získaných z webu. Produkty ELVAC SOLUTIONS jsou bezpečné a proto můžete pokračovat v instalaci.

http://www.chip.cz/trendy/nastaveni-bezpecnostniho-filtru-smartscreen/

 

Q: Po spuštění instalátoru je zobrazeno varování antivirového programu

A: Některé antivirové produkty mohou při spuštění instalátoru TechIS upozornit uživatele na možná rizika související se spuštěním aplikace stažené z webu (jakýchkoliv aplikací nejen TechISu). Mnohé avtivirové produkty si udržují databázi ověřených (dlouho existujících a používaných) aplikací, které při spuštění nevyvolají zádné upozornění uživatele. Postupem času lze předpokládat, že i aplikace TechIS bude mezi tyto aplikace patřit. Jedná se o obdobný problém jako u poživání Windows SmartScreen a proto můžete bezpečně pokračovat v instalaci.

 

Q:V logu aplikace nebo služby TaskServer se objevuje chyba 'System.Data.SqlClient.SqlException (0x80131904): Cannot open database "TechIS" requested by the login. The login failed. Login failed for user 'NT AUTHORITY\SYSTEM'.

A: V případě, že používáte Microsoft SQL Server 2012 a novější nebo máte z bezpečnostních důvodů odstraněn účet "NT AUTHORITY\System" z role sysadmin SQL serveru musíte při instalacivždy zvolit možnost SQL Server Authentication a nebo povolit účet NT AUTHORITY\System nad databází.

  • No labels