Řešení poskytované společností ELVAC SOLUTIONS s.r.o. je do značné míry konfigurovatelné a lze přizpůsobit náročným požadavkům klientů. Nastavení pro konfiguraci aplikace je možné provádět v sekci Administrace. Prostřednictvím aplikačního rozhraní lze konfigurovat:

  • Základní nastavení číselníků jako jsou měrné jednotky, dny pracovního klidu, seznamy zemí atp. 
  • Nastavení jednotlivých systémových konfigurací - odesílání emailů, nastavení reportů, nastavení komunikačních služeb se systémy třetích stran (WCF služby) atp. 
  • Nastavení způsobu přihlašování, uživatelských účtů a oprávnění.

Jednotlivé konfigurace lze dohledat na následujících stránkách:

  • No labels