Obsah licenčního souboru

 • každý licenční soubor obsahuje následující informace, jejichž popis je uveden v následujícím textu:
  • datum ukončení podpory
  • maximální počet aktivních uživatelských účtů

Datum ukončení podpory

 • při použití verze TechIS vydané před (i včetně) data ukončení podpory budete moci aplikaci nainstalovat, případně aktualizovat
 • datum ukončení podpory lze prodloužit dle platného ceníku
 • platnost podpory u každé vydané licence je minimálně jeden rok. Během tohoto roku je možné používat verze aplikace TechIS, vydané v průběhu zmíněného roku.

Maximální počet aktivních uživatelských účtů

 • každá licence je vydána pro určitý počet aktivních uživatelských účtů. Uživatelských účtů může být vytvořeno libovolné množství, pouze počet aktivních účtů musí odpovídat použité licenci.
 • počet aktivních uživatelských účtů lze zvýšit dle platného ceníku

 

Vložení licenčního souboru

 • Při instalaci produktu TechIS
  • při každé instalaci plné verze je nutné vložit licenční soubor. Pokud bude obsah licenčního souboru vyhovovat podmínce viz Datum ukončení podpory, pak bude instalace (aktualizace) umožněna.
  • takto vložený licenční soubor je uložen v databázi.
  • návod k instalaci je ke stažení zde www.techis.eu/ke-stazeni/informacni-materialy/
 • V aplikaci TechIS
  • pro vložení nového licenčního souboru lze použít aplikaci TechIS. Stačí na kartě Nápověda ve skupině Licence vybrat volbu Vložit licenční soubor. Klikněte na konci řádku pole Licenční soubor na tlačítko se třemi tečkami a dále pokračujte výběrem licenčního souboru v dialogovém okně. Výběr licenčního souboru potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Poznámka

Tato akce je dostupná pouze pro uživatele v roli Administrátor.

 • No labels