Tipy

Pokud již máte zpracovaný seznam technologií z jiných systémů a nechcete vkládat data do systému ručně, využijte nabídku importů dat, které jsou součástí systému TechIS, více zde.

Nová technologie lze také založit prostřednictvím funkce Klonovat, více zde.

Okno formuláře pro založení nového záznamu technologie lze vyvolat oprávněným uživatelem z evidence Technologie několika způsoby:

  • na kartě Domů klikněte ve skupině Základní volby na položku Nový 
  • kontextového menu volbou Nový
  • nebo přes klávesovou zkratku CTRL+N.

 

Poté se zobrazí prázdný formulář pro zadání nové technologie. Význam jednotlivých polí formuláře je popsán v kapitole Struktura formuláře technologie. Vyplňte povinné položky a záznam uložte

  • No labels