Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V mnoha případech mohou být finální položky vyráběny za pomocí různých alternativních komponent. V APS lze tyto alternativy modelovat pomocí alternativních operací - každá z operací může pro výrobu využívat rozdílné položky a zdroje (viz kapitola Příklad č.xxx - Výběr alternativních materiálů prostřednictvím alternativních operací),

  • No labels