Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Modul Tisk poskytuje široké možnosti tisku s bohatou nabídkou nastavení. Velmi přínosnou vlastností je náhled na dokument, který lze dále upravovat tak, aby výsledný tisk odpovídal představám koncového uživatele. Další funkce modulu Tisk jsou následující:

 • Náhled před tiskem
 • Přizpůsobení dokumentu stránce
 • Správa souborů
 • Tisk a vzhled stránky
 • Nastavení záhlaví a zápatí
 • Funkce přiblížení
 • Prohlížení a navigace
 • Nastavení vodoznak a pozadí dokumentu
 • Export dokumentu
 • aj.

Do záhlaví a zápatí lze vkládat informace o počtu stránek dokumentu, jméno aktuálního uživatele dokumentu, datum a čas tisku dokumentu.


Pokud jste dokument upravovali a je tady možnost, že tento dokument budete tisknout více než jednou, lze ho uložit do souboru na váš počítač. Poté můžete dokument kdykoliv načíst a vytisknout ho, aniž byste museli provádět stejné úpravy dvakrát.

Modul také umožňuje jednotlivé dokumenty exportovat do různých formátů (PDF, XLS, XLSX, HTML, CSV, RTF, Image, PPT).

Pokud je modul Tisk ve vaší aplikaci podporován, máte pod tlačítkem Soubor v místní nabídce k dispozici položky Nastavení stránky, Tisk a Náhled tisku.

 

Další související témata

 • No labels