Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Všechna uživatelská rozhraní systému jsou sestavována dle striktních standardů, které odpovídají požadavkům běžných uživatelů na komfort a jednoduchost ovládání. Disponují vyváženou funkcionalitou a dostatečnou škálou variant přístupu k práci s daty systému. Každý typ uživatele si tak může najít svůj styl práce v aplikaci. Od zběhlých administrátorů zvyklých na našeptávače, vyhledávání podle stisku kláves či pokročilé editory kritérií až po běžné uživatele využívající jednoduše přístupné full-text vyhledávání či automatické filtry.

Standardní uživatelským rozhraním se myslí obecná množina funkcí desktopových a webových uživatelských rozhraní, která je poskytována vždy v rámci všech dodávaných webových a desktopových aplikací. Veškeré funkcionality rozhraní jsou výsledkem dlouhodobého vývoje a jsou dokonale odladěny pro produkční provoz.

Všechny prvky uživatelských prostředí jsou vysoce flexibilní a automaticky reagují na analytikem definované parametry navrhovaného systému. Výsledkem je tak uživatelské prostředí, které je vysoce specializované a tedy optimální pro vykonávání každodenních provozních úkonů.

Standardní uživatelské prostředí pro desktopové aplikace nabízí následující funkcionality:

 • zobrazení režimu serverového módu
 • indikace identifikátoru aktuálně zobrazované evidence
 • zobrazení názvu serveru
 • ukládání formulářů beze změn
 • ukončení aplikace
 • obnova původního nastavení zobrazení
 • nastavení výchozí evidence po startu
 • přizpůsobení velikosti okna aplikace
 • změna data a času
 • přizpůsobení dat v tabulkovém přehledu
 • přetahování položek ve stromové struktuře.


Tyto a další funkce jsou popsány v následujících kapitolách.

 • No labels