Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uživatelské prostředí desktopové aplikace je tvořeno standardními prvky uživatelského rozhraní systému Microsoft Windows: pás karet, kontextové menu a panely.

Hlavní okno aplikace se dělí na několik základních oblastí:

  • Pás karet - oblast nahoře, klasické menu aplikace, jehož obsluha je stejná jako v ostatních programech v operačním systému MS Windows.
  • Navigační panel - slouží pro navigaci a otevírání jednotlivých evidencí aplikace.
  • Kontextové menu - pohotovostní menu, které se vyvolá kliknutím pravým tlačítkem myši na určitý objekt (např. nad sloupcem záznamu v tabulce nebo stromové struktuře).
  • Stavový řádek- oblast ve spodní liště. Položky mají pro uživatele pouze informativní charakter.


Videonávod - Hlavní okno aplikace

  • No labels