Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Snadnou orientaci ve struktuře jednotlivých evidencí aplikace umožňuje navigace. Bývá zobrazena v levé části hlavního okna aplikace jako navigační panel. Navigace obsahuje položky aktivní skupiny a tlačítka pro přepínání mezi skupinami.

Ve výchozím nastavení je navigace zobrazena vždy. Navigace lze minimalizovat, skrýt nebo lze změnit její velikost.

Kliknutím na zvolenou evidenci se v hlavním dokumentu otevře základní pohled na data z dané evidence. Pokud je zvolená evidence již otevřená, hlavní dokument se do ní pouze přepne.

EE

 

Poznámka

Klávesová zkratka SHIFT+kliknutí na položku z navigace umožňuje mít jednu evidenci otevřenou ve více oknech najednou.

Klávesová zkratka CTRL+G umožňuje vyhledání evidence prostřednictvím následujícího dialogového okna.

 

Upozornění

Pro zobrazení konkrétní evidence potřebuje mít uživatel povoleno právo čtení záznamů. Pokud nemá dostatečné oprávnění pro čtení záznamů, bude na to aplikací upozorněn dialogem.

  • No labels