Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hlavní dokument obsahuje základní pohled na data ze zvolené evidence.

Záznamy mohou být zobrazeny do tabulkového pohledu nebo ...

... stromového pohledu nebo ...

...kalendářového pohledu.

 

Poznámka

Stromové uspořádání dat v hlavním dokumentu umožňuje provádět změnu hierarchie prostřednictvím funkce Drag&Drop.

Tip

Evidencí lze mít otevřeno více najednou a lze se mezi nimi pomocí záložek v horní části přepínat. Jednu evidenci lze mít otevřenou ale pouze jednou (viz také Navigační panel).

V případě, že je evidencí otevřeno více a jejich záložky nelze všechny najednou zobrazit, je v pravé horní části zobrazen symbol šipky. Při kliknutí na tento symbol se zobrazí seznam s přehledem všech otevřených evidencí.

 

Aktivní evidenci lze uzavřít pomocí tlačítka se symbolem křížku.

 

Pokud je záznamů v hlavním dokumentu více než se vejde na stránku, lze se mezi nimi pohybovat pomocí tlačítek klávesnice...

  • NAHORU - přesun na předchozí záznam
  • DOLU - přesun na následující záznam

 

... nebo pomocí tlačítek umístěných ve spodní liště.

1 - přesun na první záznam4 - přesun na následující záznam
2 - přesun na předchozí stránku5 - přesun na následující stránku
3 - přesun na předchozí záznam6 - přesun na poslední záznam
  • No labels