Hlavní dokument obsahuje základní pohled na data ze zvolené evidence.

Záznamy mohou být zobrazeny do tabulkového pohledu nebo ...

... stromového pohledu nebo ...

...kalendářového pohledu.

 

Stromové uspořádání dat v hlavním dokumentu umožňuje provádět změnu hierarchie prostřednictvím funkce Drag&Drop.

Evidencí lze mít otevřeno více najednou a lze se mezi nimi pomocí záložek v horní části přepínat. Jednu evidenci lze mít otevřenou ale pouze jednou (viz také Navigační panel).

V případě, že je evidencí otevřeno více a jejich záložky nelze všechny najednou zobrazit, je v pravé horní části zobrazen symbol šipky. Při kliknutí na tento symbol se zobrazí seznam s přehledem všech otevřených evidencí.

 

Aktivní evidenci lze uzavřít pomocí tlačítka se symbolem křížku.

 

Pokud je záznamů v hlavním dokumentu více než se vejde na stránku, lze se mezi nimi pohybovat pomocí tlačítek klávesnice...

 

... nebo pomocí tlačítek umístěných ve spodní liště.

1 - přesun na první záznam4 - přesun na následující záznam
2 - přesun na předchozí stránku5 - přesun na následující stránku
3 - přesun na předchozí záznam6 - přesun na poslední záznam