Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Systém používá místo nabídky menu a nástrojové lišty pás karet.

Pás karet je navržen tak, aby usnadňoval a urychloval vyhledávání příkazů potřebných k provedení úkolu. Příkazy jsou uspořádány v logických skupinách, které jsou společně soustředěny pod jednotlivými kartami. Každá karta odpovídá určitému typu činnosti, například zobrazení nebo nástroje.

V následujících kapitolách je uveden přehled akcí, které lze vyvolat z nabídky pásu karet a také další možnosti přizpůsobení pásu karet. U jednotlivých povelů se objevuje stručný popis s uvedením případné klávesové zkratky.

Poznámka

V závislosti na aktivním pohledu a nastavení oprávnění uživatele, se rozsah zobrazených akcí může lišit.

 

Další související témata

  • No labels