Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chcete-li vybrat konkrétní příkaz, můžete na něj kliknout myší nebo ho můžete vyvolat prostřednictvím jeho klávesové zkratky - více viz v textu níže.

Klávesové zkratky jsou spojeny s každou kartou a příkazem na pásu karet . Chcete-li zobrazit zkratky, stiskněte klávesu ALT nebo F10. Klávesové zkratky se zobrazí vedle odpovídající karty a příkazu.

Klávesové zkratky mohou být složeny z jednoho, dvou nebo tří symbolů. Je-li zkratka reprezentována jedním symbolem, můžete vyvolat příkaz stiskem tohoto symbolu. Je-li zkratka zastoupena dvěma nebo třemi symboly, příkaz vyvolejte stisknutím jednoho symbolu po druhém.

  1. Stiskněte klávesu ALT
    Nad každým příkazem v rámci Rychlého panelu a pro každou kartu jsou v aktuálním pohledu zobrazeny klávesové zkratky.


  2. Stiskněte písmeno zobrazené v popisu tlačítka nad funkcí, kterou chcete použít.
  3. V závislosti na tom, které písmeno jste stiskli, se mohou zobrazit další popisy tlačítek. Pokud je například aktivní karta Domů a stisknete klávesu Z, zobrazí se karta Zobrazení společně s popisy tlačítek pro skupiny na dané kartě.
  4. Pokračujte v tisknutí písmen, dokud nestisknete písmeno konkrétního požadovaného příkazu nebo možnosti. V některých případech bude třeba nejprve stisknout písmeno skupiny, která příkaz obsahuje.


Tip

Pokud chcete zrušit prováděnou akci a skrýt popisy tlačítek, stiskněte a uvolněte klávesu ALT nebo F10.


  • No labels