Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kapitola Přizpůsobení nástroje Rychlý panel obsahuje následující témata

Obecné informace

Rychlý panel je přizpůsobitelný panel nástrojů obsahující sadu příkazů, které jsou nezávislé na kartě, jež je právě zobrazena. Uživatelé mohou na Rychlý panel přidávat tlačítka zastupující příkazy a přesouvat Rychlý panel z jednoho ze dvou možných umístění na druhé.

Ve výchozím nastavení se Rychlý panel zobrazuje nad pásem karet.

Přesunutí nástroje Rychlý panel

Rychlý panel může být umístěn na jednom ze dvou míst:

  • V levém horním rohu vedle tlačítka aplikace (výchozí umístění)
  • Pod pásem karet

 

Pokud nechcete, aby byl Rychlý panel zobrazen v aktuálním umístění, můžete jej přesunout do druhého umístění. Shledáte-li, že výchozí umístění vedle tlačítka aplikace je příliš daleko od pracovní oblasti, můžete jej přesunout blíž k pracovní oblasti. Panel umístěný pod pásem karet však zasahuje do pracovní oblasti. Chcete-li tedy mít pracovní oblast co největší, ponechte Rychlý panel raději ve výchozím umístění.

  • Klikněte na oblast Rychlého panelu pravým tlačítkem myši a z místní nabídky vyberte položku Zobrazit rychlý panel pod Ribbon menu.

Přidání příkazu na Rychlý panel

  1. Na pásu karet klikněte na příslušnou kartu nebo skupinu, aby se zobrazil příkaz, který chcete přidat na Rychlý panel.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovaný příkaz a potom na příkaz místní nabídky Přidat do rychlého panelu.

Přidání skupiny příkazů na Rychlý panel

  1. Na pásu karet klikněte na příslušnou kartu, aby se zobrazila skupina, kterou chcete přidat na Rychlý panel.

  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na požadovanou skupinu a potom na příkaz místní nabídky Přidat do rychlého panelu.

Odebrání příkazu z Rychlého panelu

  • Chcete-li z Rychlého panelu příkaz odebrat, klikněte na požadovaný příkaz pravým tlačítkem myši a potom na příkaz místní nabídky Odstranit z rychlého panelu.
  • No labels