Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kapitola Minimalizace pásu karet obsahuje následující témata

Obecné informace

Neexistuje způsob, jak odstranit nebo nahradit Pás karet panely nástrojů a nabídkami z dřívějších verzí systému TechIS. Pás karet však můžete minimalizovat, abyste získali více místa na obrazovce.

Nastavení stálé minimalizace pásu karet

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jakýkoliv příkaz a ze seznamu vyberte položku Minimalizovat pás karet.

  2. Chcete-li pás karet používat, když je minimalizovaný, klikněte na kartu, kterou chcete použít, a pak na požadovanou možnost nebo příkaz. Po kliknutí na požadovaný příkaz bude pás karet opět minimalizován.

Nastavení dočasné minimalizace pásu karet

  • Chcete-li pás karet rychle minimalizovat, dvakrát klikněte na název karty. Opakovaným dvojklikem na název karty pás karet opět obnovíte.

 

Tip

Pás karet můžete minimalizovat nebo obnovit stisknutím kombinace kláves CTRL+F1.

Obnovení pásu karet

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na jakýkoliv příkaz nebo kategorii.

  2. V seznamu klikněte na položku Minimalizovat pás karet.

  • No labels