Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V závislosti na aktivním pohledu a nastaveném oprávnění se zobrazují následující akce:

NázevPopis
MajetekZobrazí přehled evidovaného majetku v aplikaci TechIS s možností založit požadavek na údržbu a naplánovat servisní činnost.
SystémyZobrazí přehled evidovaných systémů v aplikaci TechIS s možností založit požadavek na údržbu a naplánovat servisní činnost.
TechnologieZobrazí přehled evidovaných technologií v aplikaci TechIS s možností založit požadavek na údržbunaplánovat servisní činnost nebo upřesnit umístění technologie v rámci objektů organizace.
Třídy technologieZobrazí evidenci obsahující nejvyšší stupeň kategorizace technologií v rámci systému TechIS.
Typy technologieZobrazí evidenci obsahující prostřední stupeň kategorizace technologií v rámci systému TechIS.
Modely technologieZobrazí evidenci obsahující nejnižší stupeň kategorizace technologií v rámci systému TechIS.
Objekty

Zobrazí přehled evidovaných objektů v aplikaci TechIS s možností založit požadavek na údržbu a naplánovat servisní činnost.

SkladyZobrazí pohled na všechny evidované sklady obsahující vazbu na skladové karty.
ServisyZobrazí pohled na všechny evidované servisy.
Náhradní díly

Zobrazí přehled náhradních dílů s aktuálními stavy zásob s možností přiřadit náhradní díly v podlimitním stavu na nákupní lístek .

ObjednávkyZobrazí pohled na všechny evidované objednávky náhradních dílů.
PříjemkyZobrazí pohled na všechny evidované příjemky obsahující vazbu na skladové karty a objednávky.
Ceníky dodavatelůZobrazí číselník obsahující ceny evidovaných náhradních dílů od jednotlivých dodavatelů.
Nákupní lístekZobrazí evidenci obsahující požadavky na nákup náhradních dílů, která obsahuje nástroje pro automatické generování objednávek nebo pro případné zamítnutí nákupu.
SignályZobrazí přehled evidovaných signálů v aplikaci TechIS s možností zaznamenání naměřených hodnot sledovaných veličin.
  • No labels