Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Systém plně podporuje auditing operací prováděnými nad záznamy systému. Uživatelé i administrátoři systému pak mohou snadno odhalit příčinu nesouladu dat figurujících v systému nebo zrevidovat činnost sebe a činnosti jiných uživatelů. Řešení eviduje následující informace o objektech:

 • Datum a čas úpravy záznamu
 • Uživatelské jméno osoby, která záznam měnila
 • Typ úpravy (Vytvořen, Smazán, Přiřazení reference, Odebrání reference, ...)
 • Jméno vlastnosti objektu, která byla měněna
 • Původní hodnota vlastnosti
 • Nová hodnota vlastnosti

 

K zajištění úplné kontroly správce nad provozovaným systémem napomáhá modul Audit operací s daty.

Tento modul zajišťuje evidenci uživatelských změn (tedy manuálních zásahů) nad daty z databáze vaší aplikace. Podporované typy změn jsou následující:

 • vytvoření záznamu,
 • přiřazení výchozích hodnot záznamu,
 • změna záznamu,
 • odstranění záznamu,
 • vytvoření vazby na záznam jiné evidence (vytvoření asociace na jiný záznam),
 • odstranění vazby na záznam jiné evidence (odstranění asociace na jiný záznam),
 • změna vazby na záznam jiné evidence (změna asociace na jiný záznam),
 • změna v záznamu agregovaného k záznamu, který je předmětem auditingu,
 • speciální záznam – zaevidování speciální události nad daty (v závislosti na požadavcích participujících systémů).

Tato automatická evidence probíhá ve třech režimech.

 • Kompletní audit – jsou zaznamenávány všechny typy změn nad daty.
 • Běžný audit – zaznamenávaný jsou změny typu: vytvoření, smazání a úprava záznamu.
 • Pouze vytvoření – zaznamenávány jsou pouze události vytvoření záznamu.

Součástí každého provedeného auditu manipulace s daty je informace o původci změny (uživateli), datu, kdy ke změně došlo a pracovní stanici ze které byla změna iniciována.

Výčet změn je pak v rámci jednotného uživatelského rozhraní dostupný u každého záznamu, podléhajícího auditingu, z dialogového okna Vlastnosti záznamu.

Dialog lze vyvolat několika způsoby:

 • No labels