Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kapitola Založení tiketu obsahuje následující témata:


Založení nového tiketu přes evidenci Tikety

  1. V menu aplikace zvolte modul Tikety.
  2. Nový záznam vyvolejte prostřednictvím ikony .
  3. Upravte a doplňte povinné údaje do formuláře Tiket, případně vložte fotografii z galerie prostřednictvím ikony  nebo pořiďte novou fotografii prostřednictvím ikony .
  4. Záznam uložte volbou tlačítka Uložit.

Po uložení se zobrazí náhled na nově založený záznam, který je možné znovu editovat přes ikonu "tužky".

Tipy

  1. Majetek lze ve formuláři Tiket zadat načtením QR kódu, stačí zvolit ikonu .
  2. Nový tiket lze také založit přes menu aplikace volbou akce Nahlásit tiket.