Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Obecné

Pokud je požadavek na údržbu, založený v předchozím kroku, vyhodnocen odpovědnou osobou jako oprávněný, lze z detailu Tiketu automaticky převzít tento požadavek k řešení.

Upozornění

Pokud uživatel přebírá tiket k řešení  POPRVÉ , automaticky se založí jednorázový pracovní příkaz odpovídající definované kategorii servisní činnosti v tomto tiketu. Odkaz na pracovní příkaz k tomuto tiketu je uveden na formuláři Tiket u pole Pracovní příkaz.

Poznámka

Akce pro převzetí tiketu k řešení je dostupná z modulu Tikety, za předpokladu, že tiket není ve stavu Uzavřený.

Postup převzetí tiketu k řešení

  1. V menu aplikace zvolte modul Tikety a v seznamu klikněte na požadavek, který chcete začít řešit (možnosti filtrování jsou popsané zde). V detailu klikněte na tlačítko Převzít .
  2. Poté se zobrazí dialog pro převzetí tohoto tiketu. Vyplňte povinné položky.
  3. Pokračujte tlačítkem ULOŽIT.

Předpokládaná doba řešení - Odhadovaná doba pro řešení tohoto požadavku. Vyplňujte ve formátu 3h, 15m apod.
Plánovaný začátek - Plánované datum začátku řešení tohoto požadavku.
Odpovědná osoba - Odpovědná osoba za provádění tohoto požadavku.
Majetek - Majetek týkající se tohoto požadavku. Majetek lze zadat manuálně nebo načtením QR kódu, stačí zvolit ikonu .
(warning) Majetek lze měnit jen v případě prvního převzetí tiketu k řešení. Poté je již naplánovaná servisní činnost a tento seznam již nelze editovat.

(info) Status tiketu se změní na V řešení a zároveň se do modulu Pracovní příkazy založí jednorázový pracovní příkaz se stejným názvem jako je uveden v požadavku. Jak zaznamenat výsledky do pracovního příkazu je uvedeno zde.