Poznámka

Akce pro založení skladové karty je dostupná oprávněným uživatelům při založení nové příjemky.

Tip

Pokud již máte zpracovaný seznam skladových karet z jiných systémů a nechcete vkládat data do systému ručně, využijte nabídku importů dat, které jsou součástí systému TechIS, více viz kapitola Uživatelské importy.

 

Poté se zobrazí prázdný formulář pro zadání nové skladové karty. Význam jednotlivých polí formuláře je popsán v kapitole Struktura formuláře Skladová karta. Vyplňte povinné položky a záznam uložte

  • No labels