Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Editor filtru je pokročilý filtrovací nástroj, který použijete v případě, pokud potřebujete mít úplnou kontrolu nad stavem filtrovaných dat. Prostřednictvím tohoto dialogového okna můžete vytvořit kritéria jakékoliv složitosti, vytvořit libovolný počet podmínek a kombinovat je pomocí různých logických operátorů.

Editor filtru je uživateli k dispozici po stisknutí tlačítka Editovat filtr umístěného na panelu filtr.

 

Další související témata

  • No labels