Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pro vyvolání editoru filtru vyvolejte kontextové menu nad záhlavím tabulky a z místní nabídky zvolte příkaz Editor filtru nebo stiskněte klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+F.

 

 

Zobrazí se dialogové okno pro zadání podmínek filtrování. První část podmínky je název sloupce, druhá je typ podmínky, a třetí část je konkrétní hodnota vztahující se ke zvolenému sloupci.

 

Všechny části podmínky lze upravit dle potřeb – po kliknutí levým tlačítkem myši na část podmínky se zobrazí menu pro výběr požadované hodnoty, příp. textové pole pro její přímé zadání.

 

Pokud to nastavení aplikace umožňuje, lze využít dva způsoby zápisu podmínky. Stromový zápis na záložce Visual nebo textový zápis na záložce Text.

  • No labels