Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Při ukládání záznamu máte vždy na kartě Domů ve skupině Uložit na výběr ze tří možností, jejichž význam je popsán v následující tabulce.

TlačítkoNázevPopisKlávesová zkratkaPříkaz

UložitUloží změny provedené na editovaném záznamu.Ctrl+SSoubor | Nový

Uložit a zavřítUloží změny provedené na editovaném záznamu a detail záznamu zároveň uzavře.Ctrl+ReturnSoubor | Uložit a zavřít

Uložit a novýUloží změny provedené na editovaném záznamu a zároveň založí nový záznam. Soubor | Uložit a nový

Neuložený záznam je indikován symbolem hvězdičky a text s identifikací záznamu na záložce je zvýrazněn kurzívou.

Formou upozornění na ploše systém také notifikuje uživatele na neuložený záznam. Prostřednictvím tlačítek u upozornění na ploše lze neuložený záznam dodatečně uložit anebo k němu přejít.


  • No labels