Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tato akce umožňuje uživateli klonovat záznam aktuálně vybraný ze seznamu záznamů nebo přímo z detailního pohledu na záznam.

Při inicializaci se vyvolá nové detailní zobrazení záznamů, které již obsahuje předvyplněné údaje jako u původně duplikovaného záznamu.

Akci pro klonování záznamu lze vyvolat několika způsoby:

 

Otevře se nový detailní pohled s již předvyplněnými údaji.

 

Poznámka

Všimněte si, že je možné nový záznam dále klonovat i z detailního pohledu, za podmínky, že je záznam již uložen, tedy stisknutím tlačítka Uložit nebo přes klávesovou zkratku CTRL+S.

Upozornění

Pokud se jakýkoliv atribut shoduje s atributem originálního záznamu, je na to uživatel následně upozorněn dialogem.

  • No labels