Kapitola Plánované servisní činnosti obsahuje následující témata:

Obecné informace

Evidence Plán servisní činnosti zobrazuje pohled na jednotlivé výskyty pracovních příkazů formou kalendáře. Výskyt v kalendáři může představovat:


Výskyty pracovních příkazu se do kalendáře načítají dle plánovaného začátku a ukončení. Informace o skutečném začátku a ukončení je možné dohledat na formuláři pracovního příkazu.

Upozornění

U plánované servisní činnosti systém TechIS dle výchozí konfigurace generuje a aktualizuje pracovní příkazy automaticky v intervalu na 7 dní dopředu. Pokud jde o plánované servisní činnosti, které mají periodu opakování větší než 7 dní, založí se pouze jeden pracovní příkaz z každého takového plánu. Výjimku tvoří pracovní příkazy, které se zakládají na základě splnění podmínky generátoru pracovních příkazů.

Změna konfigurace intervalu se provádí v sekci Administrace | Konfigurace majetku a údržby | Konfigurace správy údržby změnou hodnoty u pole Interval pro generování příkazů z plánů. Více viz Administrátorská dokumentace kapitola Konfigurace systému.

Evidenci Plán servisní činnosti lze spustit z navigace sekce Tikety a servisní činnost > Plán servisní činnosti.

Zvýraznění u evidence Plán servisní činnosti

Barevné zvýraznění, používané symboly u evidence Plán servisní činnosti a jejich význam je popsán v kapitole Symboly pracovního příkazu a jejich významy.

Tipy pro evidenci Plán servisní činnosti


Videonávod - Plánované servisní činnosti

  • No labels