Obecně

Pracovní postupy jsou skvělý způsob, jak rychle a efektivně vyplnit výsledek pracovního příkazu. Kontrolní seznamy jsou zvláště užitečné, pokud je předmětem pracovního příkazu více položek majetku, který vyžaduje provedení stejné servisní činnosti.

Založení pracovního postupu

V navigaci zvolte modul Tikety a servisní činnost > Plán servisní činnosti > Číselníky > Pracovní postupy. Okno formuláře pro založení pracovního postupu lze vyvolat z evidence Pracovní postupy několika způsoby:

  • z kontextového menu volbou Nový
  • nebo přes klávesovou zkratku CTRL+N
  • na kartě Domů klikněte ve skupině Základní volby na položku Nový.Poté se zobrazí prázdný formulář pro zadání nového tiketu. Vyplňte povinné položky a záznam uložte. Založení a editace pracovního postupu se provádí na stejném formuláři. Význam jednotlivých polí formuláře Pracovní postup je popsán v tabulce níže.

Struktura formuláře Pracovní postup

Název poleVýznam
NázevNázev tohoto pracovního postupu.
Schválil(a)Jméno osoby, která tento pracovní postup schválila.
Připravil(a)Jméno osoby, která tento pracovní postup připravila.
Přezkoumal(a)Jméno osoby, která tento pracovní postup přezkoumala.
Úkoly pracovního postupuUmožňuje definovat úkoly tohoto pracovního postupu, které budou součástí naplánované servisní činnosti podle tohoto pracovního postupu. U každého úkolu je možné definovat pořadí, název a popis úkolu.
Skupiny pracovního postupuUmožňuje definovat skupiny tohoto pracovního postupu a jim přiřazené úkoly. U každé skupiny je možné definovat pořadí v rámci tohoto pracovního postupu.
Předpokládané práceUmožňuje definovat pracovní pozice a časový odhad při provádění tohoto pracovního postupu.
Předpokládaná spotřeba náhradních dílůUmožnuje definovat odhadovanou spotřebu náhradních dílů, která se očekává při provádění pracovních příkazů podle tohoto pracovního postupu.
Modely technologiíSeznam modelů technologií, které podporují tento pracovní postup z hlediska plánování servisní činnosti.
Typy technologiíSeznam typů technologií, které podporují tento pracovní postup z hlediska plánování servisní činnosti.
MajetekSeznam majetku, které podporují tento pracovní postup z hlediska plánování servisní činnosti.
Kde je pracovní postup použitSeznam šablon servisní činnosti a protokolů pracovních příkazů, kde je tento pracovní postup použitý.
KomentářePřehled komentářů u tohoto pracovního postupu.
DokumentyPřehled souvisejících dokumentů s tímto pracovním postupem.

Upozornění

Pokud chcete evidovaný pracovní postup použít při definici pracovního příkazu, musí být tento pracovní postup podporován u majetku, který má být předmětem tohoto příkazu. V systému TechIS to znamená, že musí existovat vazba mezi pracovním postupem a daným majetkem, na formuláři Pracovní postup záložky Modely technologií, Typy technologií a Majetek.


  • No labels