Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tento číselník definuje modely technologiíModel je nejnižším stupněm kategorizace technologií v rámci systému TechIS. Představuje podrobnější kategorizaci v rámci Typu technologie a obsahuje vazbu na pracovní postupy, které jsou zohledňovány u konkrétních technologií spadajících pod tento Model.

Číselník Modely technologie spustíte z navigace sekce Majetek | Technologie | Kategorizace | Modely technologie.

 

Význam jednotlivých polí formuláře Modely technologie je popsán v následující tabulce.

Název poleVýznam
NázevNázev tohoto modelu technologie.
VýrobceVýrobce tohoto modelu technologie.
Typ technologieOdpovídající typ tohoto modelu technologie.
Náhradní dílNázev náhradního dílu, který je v systému TechIS evidován jako technologie a zároveň ji chcete vést jako náhradní díl pro účely plánování servisní činnosti. Pokud tuto vlastnost vyplníte, vznikne mezi tímto náhradním dílem a technologiemi tohoho modelu vazba na skladovou kartu, více viz kapitola Základní informace o technologii. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu.
Příkladem, kdy technologie představuje zároveň náhradní díl může být např. motor do vrtačky, který je zároveň evidován na skladě náhradních dílů, ale zároveň musí být evidován jako technologie, na které je plánovaná preventivní údržba. Pokud se motor při údržbě vrtačky použije, v aplikaci je možné při vyplňování výsledků servisní činnosti zvolit konkrétní technologii (v našem případě motor), která byla spotřebovaná. V důsledku toho dojde k aktualizaci stavu fyzické zásoby u tohoto náhradního dílu.
PopisPodrobnější popis tohoto modelu technologie.
Uživatelské údajeEvidované vlastnosti tohoto modelu technologie. Na základě výběru modelu při zakládání nové technologie se automaticky načítají tyto vlastností do formuláře technologie.
TechnologiePřehled technologií tohoto modelu.
Pracovní postupyPřehled pracovních postupů, které jsou u tohoto modelu technologie podporované z hlediska plánování servisní činnosti.
KomentářePřehled komentářů u tohoto modelu technologii.
DokumentyPřehled souvisejících dokumentů s tímto modelem technologie.
  • No labels