Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Evidence Plán servisní činnosti zobrazuje pohled na jednotlivé výskyty pracovních příkazů formou kalendáře. Evidence umožňuje zakládat:

 

Videonávod - Plánované servisní činnosti

Evidenci Plán servisní činnosti lze spustit několika způsoby:

  • z navigace sekce Tikety a servisní činnost > Plán servisní činnosti
  • přes kartu ÚDRŽBA ve skupině Pohledy volbou Pracovní příkazy.

 

Barevné zvýraznění, používané symboly u evidence Plán servisní činnosti a jejich význam je popsán v kapitole Symboly pracovního příkazu a jejich významy.

 

Tip

Při najetí kurzorem myši na událost v kalendářovém pohledu se zobrazí podrobné informace o dané události např. majetek, který je předmětem pracovního příkazu, odpovědná osoba, plánovaný začátek aj.

 

Poznámka

Tip

Nastavte si na kalendářové položky připomenutí události a už nepromeškáte žádnou servisní činnost.

 

Další související témata

  • No labels