Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Typ je prostředním stupněm kategorizace technologií v rámci systému TechIS. Definuje veškeré výchozí hodnoty pro nově vytvářené technologie a z tohoto hlediska je z kategorizačních stupňů (Třída/Typ/Model) nevýznamnějším.

Číselník Typy technologie spustíte z navigace sekce Majetek | Technologie | Kategorizace | Typy technologie.

 

Význam jednotlivých polí formuláře Typy technologie je popsán v následující tabulce.

Název poleVýznam
NázevNázev tohoto typu technologie.
Třída technologieOdpovídající třída technologie tohoto typu.
KódKód, na základě kterého bude sestaveno rozlišovací číslo nově zavedeným technologiím tohoto typu.
PopisPodrobnější popis tohoto typu.
Způsob pojmenováníVýchozí způsob pojmenování pro všechny technologie tohoto typu. Mechanismus automatického pojmenování je popsán v kapitole Automatické pojmenování záznamů.
Počet znaků u rozlišovacího číslaPočet znaků, ze kterých je sestaveno rozlišovací číslo technologie tohoto typu. Například, pokud je hodnota 4, bude výsledné číslo složené z kódu a např. čísla 0008 (celkový počet znaků je 4).
Funkční celek

Tento typ technologie představuje funkční celek. Na tento celek se pak vztahuje prováděná údržba a případné omezení provozu či použitelnosti v případě probíhajících oprav či údržby.

Příkladem, kdy technologie představuje funkční celek, může být:

 • Počítač Dell Vostro 1500
 • Soustruh SH-125
 • Rozvaděč RKT-5

Technologie, které naopak funkční celky nepředstavují, mohou být (v kontextu předešlých):

 • Grafická karta - NVidia
 • Nástroj (soustružnický nůž)
 • Přepěťová ochrana PO 955
SoftwareTechnologie tohoto typu představuje programové vybavení na libovolné platformě (PC, MAC, Průmyslová zařízení, ...).
Elektrické zařízeníTechnologie tohoto typu představuje nejčastěji zdroj napájení či spotřebič. Jinými slovy jde o technologii, která napájí nebo je napájena (nebo obojí současně) z jiných technologií.
Síťové rozhraní

Technologie tohoto typu často disponují síťovým rozhraním, prostřednictvím kterého jsou propojovány s jinými síťovými zařízeními.

Příkladem mohou být např. - Router, Notebook, Server, IP Telefon, Teploměr.

Tlaková nádobaTechnologie tohoto typu podléhá revizi a kontrole tlakových nádob dle příslušné legislativy.
Plynové zařízeníTechnologie tohoto typu podléhá revizi a kontrole plynových zařízení dle příslušné legislativy.
Spalinová cestaTechnologie tohoto typu podléhá revizi a kontrole spalinových cest dle příslušné legislativy.
Deník zařízeníU technologie tohoto typu je nutno vést provozní dokumentaci. Uvádí se v něm:
 • základní technické údaje stroje
 • jména pověřených obsluhujících pracovníků
 • údaje o údržbě, zkouškách a revizích
 • závady

Deník zařízení by měl v podstatě elektrickou formou nahrazovat systém TechIS.

Měřené v rámci ŽPNa technologii tohoto typu se musí provádět různá měření dle požadavků Ministerstva životního prostředí. Jedná se o různá spalovací zařízení, filtry, ČOV (čistírny odpadních vod) atd.
Uživatelské údaje

Evidované vlastnosti tohoto typu technologie. Na základě výběru modelu při zakládání nové technologie se automaticky načítají tyto vlastností do formuláře technologie.

Okno formuláře pro založení nového údaje lze vyvolat z nástrojové lišty na záložce Uživatelské údaje volbou tlačítka Nový.

Modely technologiePřehled modelů technologií, které spadají pod tento typ technologie.
Pracovní postupyPřehled pracovních postupů, které jsou u tohoto typu technologie podporované z hlediska plánování servisní činnosti.
Přiřazené pracovní příkazyPřehled pracovních příkazů, které spadají pod tento typ technologie.
 • No labels