Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kapitola Uživatelské filtry obsahuje následující témata:

Obecné informace

Uživatelský filtr pracuje přímo s mřížkou tabulky a jejími filtry

V evidenci Uživatelské filtry můžete vidět všechny uživatelské filtry, které jste si sami vytvořili, všechny výchozí uživatelské filtry a také nasdílené uživatelské filtry.

Oprávnění uživatelé systému mají k dispozici standardní akce pro práci se záznamy (např. klonování a editace záznamu). Možnosti filtrování jsou uvedeny v kapitole Filtrování dat.

Evidenci Uživatelské filtry lze spustit:

  • z navigace sekce Administrace > GUI > Uživatelské filtry
  • volbou položky Uživatelské filtry > Spravovat filtry, která je k dispozici nad evidencemi na kartě Domů ve skupině Filtrování.


Funkce u evidence Uživatelské filtry

Následující tabulka popisuje akce, které mají oprávnění uživatelé systému u evidence Uživatelské filtry k dispozici na kartě Domů nebo přes kontextové menu.

TlačítkoNázevVýznam

Export do XMLUmožňuje uložit uživatelský filtr do souboru formátu XML.

Načíst z XMLUmožňuje načíst uživatelský filtr ze souboru formátu XML do databáze systému.

 

Další související témata

  • No labels