Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poznámka

Aby byla volba pro odstranění záznamu konkrétní evidence dostupná, musíte mít vybranou evidenci otevřenou a aktivní. To znamená, že v hlavním dokumentu máte vybranou evidenci otevřenou a vidíte záznamy vybrané evidence.

Chcete-li záznam z vybrané evidence bezpečně odstranit, proveďte následující kroky:

  1. Vyberte záznam nebo záznamy, které chcete bezpečně odstranit.
  2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Základní volby na položku Smazat nebo...
    ... z kontextového menu klikněte na volbu Smazat.
  3. Při odstranění záznamu dojde k upozornění uživatele na smazání. Klikněte na tlačítko OK.

Tip

Záznam(y) lze také smazat přes klávesovou zkratku Ctrl+D.

Bezpečně smazaný záznam je vždy odlišen BAREVNĚ od záznamů nesmazaných a je zobrazen PŘEŠKRNUTĚ.

 

Poznámka

V případě, že se uživateli nezobrazují v hlavním dokumentu bezpečně smazané záznamy, musí si na kartě Zobrazení ve skupině Operace nad pohledem zvolit režim Zobrazit všechny záznamy.

  • No labels