Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kapitola Založení pracovního příkazu popisuje postup pro založení pracovního příkazu, který je typem jednorázové servisní činnosti.

Poznámka

Akce pro založení pracovního příkazu je dostupná oprávněným uživatelům z následujících evidencí:

  • dvojklikem v oblasti kalendáře,
  • na kartě Domů klikněte ve skupině Základní volby na nabídku Nový a z ní vyberte volbu Pracovní příkaz | Nový jednorázový příkaz,
  • kontextového menu volbou Nový jednorázový příkaz.


Poté se zobrazí prázdný formulář pro zadání nového příkazu. Význam jednotlivých polí formuláře je popsán v kapitole Struktura formuláře pracovní příkaz. Vyplňte povinné položky a záznam uložte.


Tip

Pro automatické předvyplnění času zahájení a ukončení pracovního příkazu do formuláře, stačí v kalendáři označit požadovaný časový interval a kliknout z kontextového menu na volbu Nový jednorázový příkaz.

  • No labels