Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Poznámka

Aby byla volba pro založení nového záznamu do vybrané evidence dostupná, musíte mít danou evidenci otevřenou a aktivní. To znamená, že v hlavním dokumentu máte danou evidenci otevřenou a vidíte její záznamy.

Upozornění

Pro zakládání nových záznamů potřebuje mít uživatel povoleno právo Vytvořit k relevantní evidenci. 

 

Nový záznam lze založit několika způsoby:

 

Tip

Nový záznam lze také zadat přes klávesovou zkratku Ctrl+N.

Poté se zobrazí prázdný formulář pro zadání nového záznamu. Vyplňte povinné položky označené symbolem křížku a nezapomeňte záznam uložit.

Při zakládání nového záznamu je uživatel povinen vyplnit povinné položky. Pokud tyto položky zůstanou nevyplněny, nelze záznam uložit, a uživatel na to bude upozorněn validačním dialogem.

Dalším způsobem pro založení nového záznamu je zkopírování již dříve vytvořeného záznamu prostřednictvím akce pro klonování záznamů. V takto vzniklé kopii záznamu pak lze měnit nebo doplňovat potřebné údaje.

Poznámka

V některých případech se stává, že jedna evidence obsahuje několik datových typů, v tomto případě musí uživatel vybrat z nabídky Nový požadovaný datový typ.

  • No labels