Obecné informace

Umožňuje zadat spotřebu náhradních dílů u vybrané servisní činnosti s datem použití, kdo díly spotřeboval a nákladové středisko.

Zápis spotřeby náhradních dílů

Poznámka

Volba pro zápis spotřeby náhradních dílů je dostupná oprávněným uživatelům z evidence:

Pokud potřebujete odvést spotřebu náhradních díků na konkrétní úkol pracovního postupu, postup je uveden zde.

 1. Přejděte do evidence Pracovní příkazy a ze seznamu vyberte pracovní příkaz, u kterého chcete zaznamenat spotřebu náhradních dílů.
 2. Dialog pro zápis spotřeby náhradních dílů lze vyvolat několika způsoby:
  • na kartě Domů ve skupině Zápis výsledků volbou Náhradní díly
  • kontextového menu vyvolejte nabídku Zápis výsledků a z ní vyberte volbu Náhradní díly.
 3. Vyplňte povinné položky a pokračujte volbou tlačítka:
   • Uložit a zavřít - Uloží změny a dialog zároveň uzavře.
   • Uložit a nový - Uloží změny a zároveň založí nový záznam pro zápis spotřeby náhradních dílů.

Název poleVýznam
NázevNázev pracovního příkazu (případně název protokolu pracovního příkazu), na který bude zaevidována tato spotřeba náhradních dílů. Pole nelze editovat.
ProtokolyNázev protokolu pracovního příkazu, na který bude zaevidována tato spotřeba náhradních dílů. Výběr lze zrušit odškrtnutím dané hodnoty z nabídky rozbalovacího seznamu.
Skladová kartaNázev skladové karty, na které se spotřebovaný náhradní díl eviduje. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu.
MnožstvíKolik náhradních dílů bylo spotřebováno.
Rozdělit množství mezi majetekPříznak o tom, že bude zadaná hodnota v poli Množství v kombinaci s hodnotou v poli Protokoly rozdělena rovným dílem mezi příslušný majetek.
Datum použitíDatum, kdy byl náhradní díl spotřebován.
OsobaOsoba, která náhradní díl spotřebovala. Pole nelze editovat. Hodnota se automaticky předvyplňuje na základě aktuálně přihlášeného uživatele do aplikace.
Nákladové střediskoNákladové středisko, na které bude tato spotřeba zaúčtovaná. Výběr se provádí kliknutím na požadovanou položku z nabídky rozbalovacího seznamu.
(info) Hodnota se předvyplní automaticky, pokud je správně nastavena příslušná konfigurace, více viz Administrátorská dokumentace kapitola Konfigurace správy servisní činnosti.

(info) Přehled spotřeby náhradních dílů je k dispozici na formuláři Protokol pracovního příkazu na záložce Použité náhradní díly.

Editace použitých náhradních dílů

Pokud vám bylo uděleno oprávnění WORK_ON_ISSUES_OWN, můžete editovat jen svoje zápisy spotřeby náhradních dílů. Spotřebu náhradních dílů, kterou zaevidovali ostatní uživatelé lze také upravovat, pokud vám bylo uděleno oprávnění WORK_ON_ISSUES_ALL.

 1. Přejděte do evidence Protokoly pracovních příkazů a ze seznamu vyberte protokol, u kterého chcete editovat použité náhradní díly.
 2. Dvojklikem vyvolejte formulář Protokol pracovního příkazu.
 3. Přejděte na záložku Použité náhradní díly a dvojklikem vyvolejte záznam, který potřebujete editovat.
 4. Změny provedené na formuláři potvrďte uložením záznamu.

Tipy

Využijte hromadný zápis spotřeby náhradních dílů, stačí vybrat požadované záznamy a pak stačí následovat postup, který je uveden zde.

Výběr záznamů se provede v hlavním dokumentu pomocí klávesových příkazů:

 • CTRL+ kliknutí levým tlačítkem myši pro výběr jednoho záznamu;

 • SHIFT + kliknutí levým tlačítkem myši pro výběr více položek od zvýrazněné položky až po položku označenou SHIFT + kliknutí.

 • No labels